Tuesday, December 14, 2010

စေနဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႔ ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္း ဗီစီဒီ

စေနဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႔ ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္း ဗီစီဒီ အမွတ္ (၁)


စေနဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႔ ေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္း ဗီစီဒီ အမွတ္ (၂)


စေနဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႔ ေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္း ဗီစီဒီ အမွတ္ (၃)


စေနဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႔ ေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္း ဗီစီဒီ အမွတ္ (၄)

Monday, December 6, 2010

ကိုးႏွစ္ျပည့္ေရစက္ခ်ပဲြ

ကိုးႏွစ္ျပည့္ေရစက္ခ်ပဲြ -

ကိုးႏွစ္ျပည့္ေရစက္ခ်ပဲြကို ဇႏၷ၀ါရီလ (၂) ရက္၊ ၂၀၁၁ တြင္ ျပဳလုပ္မည္ မွန္းထားပါသည္။
အတည္ျဖစ္လွ်င္ အားလံုးကို အေၾကာင္းၾကားပါမည္။
မိမိတို႔ကုသိုလ္ကိုလည္း သာဓုေခၚရင္း၊
မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ၾကရင္း၊
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးလည္း စားၾကေသာက္ၾကရင္း - - - -


Friday, September 10, 2010

ေမွာ္ဘီၿမိဳ႔ မရမ္းေခ်ာင္းအနာႀကီးေရာဂါသည္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္း

စေနဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႔၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ေကာက္ခံရရိွေငြမ်ားကို ေမွာ္ဘီၿမိဳ႔ရိွ မရမ္းေခ်ာင္း အနာႀကီးေရာဂါသည္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္းသို႔ လႉဒါန္းခဲ့သည္။

ကေမၻာဇသိဂႌ သီလရွင္သင္ပညာေရး မူလြန္ေက်ာင္း

မူဆယ္ၿမိဳ႕ မိုင္းယု(၁၀၅)မိုင္ေက်းရြာ
ကေမၻာဇသိဂႌ သီလရွင္သင္ပညာေရး မူလြန္ေက်ာင္း


တည္ေထာင္သူေက်ာင္းအုပ္

ေဒၚ၀ဏၰသိဂႌ
အစိုးရ ပါဠိပထမျပန္စာေမးပြဲ၊ ပထမၾကီးတန္း
B.A (ျမန္မာစာ) ဘြဲ႕

၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ယခု လက္ရွီေနရာတြင္ ကေမၻာဇသိဂႌအမွတ္(၁)သီလရွင္ပညာေရးေက်ာင္းကို စတင္ တည္ေထာင္ကာ ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္ေနံတြင္ ႏိုင္င့ံေတာ္မွဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းေသာ သဒၵမၼေဇာတိကဓဇ သာသနာၿပဳဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ခံယူရရွိခဲ့သည္။ ယခု နယ္စပ္ေဒသေတာင္တန္းသာသနာၿပဳလုပ္ငန္းႏွင့္ ကေမၻာဇသိဂႌအမွတ္(၁)သီလရွင္ပညာေရးမူလြန္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ၾသဂုတ္လ တြင္ ရရွိေသာစာရင္းအရ

ေက်ာင္းသား/သူ စုစုေပါင္း -( ၅၀၃)ဦး
စာသင္သားသီလရွင္ -(၁၅၂)ပါး
စာခ်ဆရာေလး -( ၆)ပါး
ေ၀ယ်ာ၀ိစၥ -(၅)ပါး
လူ၀တ္ဆရာ/ဆရာမ -(၁၄)ဦး
ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား -(၁၆၅)ပါး
မိဘမဲ့ -(၄၁)ပါး
အမိ(သို႕) အဖရွိ -(၈၀)ပါး

ဘယ္ေဒသက ကေလးေတြလဲ

နမ့္ခမ္း၊မူဆယ္၊ နမၼတူ၊သိႏၷီ၊ကြတ္ခိုင္၊မိုင္း၀ီး၊မန္စီ(ကခ်င္ျပည္နယ္)၊ဖားကန္႕၊ေတာင္ငူ မွ ကေလးမ်ား။

ဘာလူမ်ိဳး/ဘာသာေတြလဲ

ရွမ္း၊ပေလာင္၊ခိုလွံဳလီေရွာ၊ရခိုင္၊မြန္၊ခ်င္း၊ဗမာ(ခရစ္ယာန္၊ဗုဒၶ၊အစၥလာမ္၊ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား)

ကုန္က်စရိတ္မ်ား

တစ္ရက္ - ဆန္ ၃၇ ျပည္ (၂အိတ္ခန္႕)။ တစ္လတြင္ ဆန္ အိတ္ (၅၀)ခန္႔ကုန္ပါသည္။
လစဥ္ မူဆယ္ခရိုင္ရဲမႉးမွ ဆန္(၃)အိတ္၊ ကညန မွဆန္(၂)အိတ္ ၊၁၀၅ မိုင္ဥကၠဌမွ(၁)အိတ္ လွဴပါသည္။
အဖိတ္ေန႔(အနီးဖိတ္)တိုင္း ၁၀၅ မိုင္ထဲတြင္အလွဴခံပါသည္။ ျပည္(၃၀/၄၀)ခန္႕ရပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အခ်ိဳ႕ ဆန္လာလွဴတတ္ပါသည္။ လွဴသူမ်ား၊အလွဴခံျခင္းမ်ားမွ တစ္လလွ်င္ (၁၅)အိတ္ခန္႕ရပါသည္။ က်န္တာ ၀ယ္ရပါသည္။

ေကၽြးေသာအစားအစာမ်ား


အာရံုဆြမ္း - ဆီတို႔ဟူး (သို႕မဟုတ္) ငါးပိေၾကာ္၊ ဟင္းရည္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး----၂ မယ္
ေန႕ဆြမ္း - အာလူး (သို႕မဟုတ္) ခရမ္းသီး (သို႕) ပဲပုတ္ႏွင့္ ဟင္းရည္တစ္မ်ိဳး----၂မယ္
ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား (၁၆၅) ဦးႏွင့္ ဆရာ/မမ်ား(၁၄)ဦး (ေန႔လည္စာ) တစ္ဦး ၅၀၀ိ/- x ၁၈၀ ဦး
အတြက္ ၉၀၀၀၀ိ/- ခန္႔ကုန္က်ပါသည္။
ေရဘိုး၊မီးဘိုး၊စာအုပ္ဖိုး၊ဆပ္ျပာဖိုးမ်ားကုန္က်ပါသည္။
စာအုပ္မ်ားအား (save the children) မွလည္း သူငယ္တန္းမွေလးတန္းထိ တစ္ဦးလွင္(၅)အုပ္
လွဴပါသည္။ အျခားစာအုပ္အလွဴရွင္အခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း မေလာက္သျဖင့္ ၀ယ္ရပါသည္။
ဆန္ဘိုးအား အလွဴရွင္မ်ားလာေရာက္လွဴဒါန္းေသာေငြမ်ားအားစုၿပီး ေပးပါသည္။
(ဆန္ဘိုးအေၾကြး (၃၀)သိန္းခန္႕ရွိပါသည္။ ေငြႏွစ္သိန္းရွိတိုင္း ဆန္ဘိုးအေၾကြးဆပ္ပါသည္။


က်န္းမာေရး

ခရိုင္ရဲမွဴးမွ ၎မေျပာင္းမခ်င္း (၁)လတစ္ႀကိမ္ ဆရာ၀န္မ်ားအားေစလႊတ္ကာ ေဆးဖိုးလွဴပါသည္။
ယခုေလာေလာဆယ္ တုပ္ေကြး၊ ငွက္ဖ်ားကူးစက္ခံရသူအပါး(၆၀)ခန္႕ရွိပါသည္။ တစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါး နီးကပ္စြာအိပ္ရေသာေၾကာင့္ အဖ်ားကူးလြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရး

မူလြန္ေက်ာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (၈)တန္း (၉)တန္း (၁၀)တန္း ကေလးမ်ားအား မူဆယ္ အထက (၂)တြင္တြဲထားပါသည္။ လူ၀တ္မ်ားအား ေက်ာင္းအပ္ခ၊ ေရဘိုး ေကာက္ခံျခင္းမရွိပါ။ (၀ါဆို၊ကထိန္၊သီတင္းကၽြတ္)မ်ားတြင္သာ အလွဴခံပါသည္။ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားလည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။ ေႏြရာသီတြင္ သီလရွင္အပါး(၆၀)အား စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ ဇာထိုးပန္းထိုး
သင္တန္းဖြင့္ေပးပါသည္။ သၾကၤန္(၁၀)ရက္တြင္ မိုးကုတ္၀ိပသနာတရားစခန္း(လူ၀တ္/သီလရွင္) စာသင္သားမ်ားအားဖြင့္လွစ္ေပးပါသည္။သီတင္းက်ြတ္လဆန္း(၁၂)ရက္မွ လျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္ေန႕အထိ
သီလရွင္မ်ားစုေပါင္း အသံမစဲ မဟာပဌာန္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းႏွင့္ မဟာမဂၤလာတံခြန္စာေမးပြဲမ်ားလည္း က်င္းပေပးပါသည္။

ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္

၁၀၅ မိုင္အတြင္းရွိ ကုန္ထမ္းအလုပ္သမားမ်ား၏သားသမီးမ်ား၊ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ မထားႏိုင္ေသာ ကေလးမ်ား၊အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။

အေဆာက္အဦး

ယခင္က စာသင္ေဆာင္အားအိပ္ေဆာင္အျဖစ္တြဲကာထားရပါသည္။ ယခု (၁၄၅)သိန္းအကုန္အက်ခံကာ အိပ္ေဆာင္တစ္ခုေဆာင္တစ္ခု ေဆာက္လုပ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
၂၀၀၀ ခုႏွစ္က ထရံကာ ကတၱရာမိုး တဲေလးျဖင့္ခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းေလးျဖစ္ပါသည္။
ယခု ေက်ာင္းသားဦးေရႏွင့္ စာသင္ေဆာင္ မလံုေလာက္သျဖင့္ စာသင္ေဆာင္အတြက္အလႉခံရာ ရိႈင္းဟုပ္ကုမၸဏီမွေဒါက္တာခင္ခင္ရီက ၂၀၀၉ခုႏွစ္ကေငြက်ပ္သိန္း(၁၀၀) မတည္ေပးသျဖင့္ စာသင္ေဆာင္အားစတင္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၂၀´x ၂၆´ အာစီ ၂ထပ္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခု ၂၀၁၀ ၾသဂုတ္လအထိ (ေက်ာင္းေဆာင္ေအာက္ထပ္ တစ္ထပ္၊ေရကန္၊အိမ္သာ၊ ေက်ာက္ထုပ္) မ်ားေဆာက္လုပ္ၿပီး(သိန္း ၄၂၀) ကုန္က်ၿပီးျဖစ္ပါသည္။)
အေပၚထပ္အတြက္ သိန္း(၂၅၀)ခန္႕ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီးေဒါက္တာခင္ခင္ရီကပင္ ေနာက္ထပ္(သိန္း၁၀၀) ထပ္မံလွဴဒါန္းထားပါသည္။ မိုးကုန္လွ်င္ ရရွိထားေသာအလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေပၚထပ္အတြက္ အုတ္ ၊ ဘိလပ္ေျမ ၊သဲ ၊ ျဗဳန္း ၊လက္ခ နွင့္ စားပြဲ ထိုင္ခံု အစံု(၅၀) လိုဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပညာတတ္မ်ား


ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၿပီး ေနာက္ ဘြဲ႕ရသီလရွင္ (၅)ပါး၊ ကိုရင္(၁)ပါး၊ဦးဇင္းဘဲြ႔ရ (၅)ပါး၊ ဒုတိယႏွစ္ - (၂)ပါး ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

နယ္စပ္ေဒသရွိဆင္းရဲသားကေလးမ်ား၊ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊သာသနာေရး၊တိုးတက္စည္ပင္ရန္၊
နယ္စပ္ေဒသကေလးငယ္ေတြ ျပည္မကလို သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္္မ်ားေပၚထြန္းရန္၊ ဒီေက်ာင္းထြက္ကေလးမ်ား အမ်ားအက်ိဳးေလာကအက်ိဳးသာသနာ့အက်ိဳး၊ မိမိအက်ိဳး သယ္ပိုးႏိုင္ရန္၊ မိဘမဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ ဘ၀လံုျခံဳမွဳရဖို၊မွီခိုအားထားရာျဖစ္ဖို႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ သူတို႔ဘ၀ သူတို႕ရပ္တည္ႏီုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလိုတဲ့ဆႏၵ၊ လူေတြကို ဘာသာအေနနဲ႔ ျမင္တာမဟုတ္ပဲ လူအေနနဲ႕ပဲျမင္တာ၊ လူလူျခင္းစာနာေထာက္ထားတဲ့စိတ္နဲ႕လုပ္တာ၊ ဘယ္ဘာသာမဆို လိုအပ္ရင္ကူညီေပးလိုတဲ့ စိတ္ရွိပါတယ္။

ဆရာၾကီး မိန္႕ေသာစကားမ်ား

ဆက္သြယ္ရန္
ေက်ာင္းဖုန္း -၉၂၈၉၆၆၉

၁၀၅ မိုင္စခန္းသို႔ သြားေရာက္လႉဒါန္းစဥ္

စေနဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႔၏ ဇူလုိင္လ အလႉေငြကို ရွမ္းျပည္နယ္၊ မူဆယ္ၿမိဳ႔၊ ၁၀၅ မိုင္ေက်းရြာ ရိွ ကေမၻာဇသိဂႌသီလရွင္သင္ ပညာေရးမူလြန္ေက်ာင္း သို႔လႉဒါန္းခဲ့ရာ ေအာက္ပါတို႔မွာ သြားေရာက္လႉဒါန္းခဲ့စဥ္က ပံုမ်ားျဖစ္ပါသည္။Sunday, August 22, 2010

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အလႉရွင္စာရင္း

ပံုႀကီးျမင္ရရန္ ပံုေပၚတြင္ ကလစ္ႏိွပ္ပါ။ Download လုပ္ရန္ right click ႏိွပ္ၿပီး save လုပ္ပါ။ အလႉရွင္အားလံုးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။

Tuesday, August 17, 2010

စေနဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႔ ေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္းမ်ား

ကြ်န္ေတာ္ စေနဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႔ ေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား မေရးျဖစ္သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာသြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားကိစၥမ်ားႏွင့္ လံုးျခာလည္ လိုက္ေနသျဖင့္ စေနဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႔ဘက္ကို အာရံုမစိုက္ျဖစ္ပါ။ အေၾကာင္းအေပါင္းသင့္လွ်င္ ျပန္ေရးရန္ စုေဆာင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေတာ့ ရိွပါသည္။ ခုေတာ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ ေရးေနသည္ႏွင့္ မအားေသးပါ။ ေနာက္ေတာ့ အခ်ိန္ယူၿပီး ေရးပါဦးမည္။
ယခု ယခင္ေရးၿပီးသားမ်ားကို မဖတ္ရေသးသူမ်ား ဖတ္လိုလွ်င္ ဖတ္နိုင္ေအာင္ တင္ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စေနဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႔ ေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္းမ်ား အမွာစာ

Sanay Dhamma Friends Activity Records Preface

စေနဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႔ ေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား အပိုင္း (၁)

Sanay Dhamma Friends Association Activity Record Part 1

စေနဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႔ ေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား အပိုင္း (၂)

Sanay Dhamma Friends Activity Records Part 2

စေနဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႔ ေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား အပိုင္း (၃)

Sanay Dhamma Friends Story Part 3

စေနဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႔ ေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား အပိုင္း (၄)

Sanay Dhamma Friends Activity Records Part 4

လႉဒါန္းခဲ့ၿပီးေသာ ေနရာမ်ား အားလံုး (၂၀၀၁ မွ ၂၀၁၀ ထိ)

ပံုႀကီးျမင္ရရန္ ပံုေပၚတြင္ ကလစ္ႏိွပ္ပါ။ က်လာေသာပံုေပၚတြင္ right click ႏိွပ္ၿပီး save လုပ္ပါ။
ဆက္လက္ update လုပ္သြားပါမည္။

အလႉရွင္မ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။

Donation List for the Month of May and June 2010
Sunday, July 25, 2010

Sanay Dhamma 7 and 8th Anny Palmflat

ပံုႀကီးျမင္ရရန္ ပံုေပၚတြင္ ကလစ္ႏိွပ္ပါ။ ထိုပံုေပၚတြင္ right click ကလစ္ႏိွပ္ၿပီး download လုပ္ယူႏုိင္ပါသည္။


2010 Donation List